Dr. Wolfgang Schmitz

Dr. Wolfgang Schmitz  studierte Fächer Chemie und Geographie für das Lehramt für die Sekundarstufe II und das Lehramt für die Sekundarstufe I an der Universität zu Köln.  Seit 1994 ist er Akademischer Rat an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Seine Forschungsschwerpunkte sind Entwicklung von Experimenten und Konzepten zur Umweltbildung aus dem Bereich der chemischen Limnologie, der Meereschemie und der Umweltchemie Tätigkeiten in der Chemielehrerfortbildung: „KÖLNER MODELL (ChemieTechnik-Lebenswelt)“ , Universität zu Köln (1984-2000), GDCh-Chemielehrerfortbildungszentrum Karlsruhe (LFZ).

Dr. Wolfgang Schmitz Universität –  Köln’den  lise kimya ve coğrafya öğretmeni olarak mezun olmuştur. 1994  yılından beri  Pädagogische Hochschule Karlsruhe görev yapmaktadır. Çalışma alanları arasında probleme dayalı  ve disiplinlerarası kimya dersleri için yeni konuların deneysel gelişimi, kimyasal limnoloji ve çevre kimyası , deniz kimyası alanında çevre eğitimi ile ilgili deney ve kavramların geliştirilmesi gibi konular yer almaktadır. Ayrıca Kimya Öğretmeni Yetiştirme  Faaliyetleri arasında  “KÖLNER MODEL (ChemieTechnik-Lebenswelt)”, Köln Üniversitesi  (1984-2000) çalışılmış , şu anda GDCh-Kimya Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Karlsruhe (LFZ) görev  yapmaktadır.

Çevre Eğitimi Ve Disiplinler Arası Kimya Dersleri İçin Model Deneyleri: Sudaki Mikroplastik

W. Schmitz, Karlsruhe/DE

Dr. Wolfgang Schmitz, Pädagogische Hochschule Karlsruhe, Institut für Chemie, Bismarckstr. 10, 76133 Karlsruhe, Almanya

Als Mikroplastik werden Plastikteilchen bezeichnet, die kleiner als 5mm sind. Mikroplastikpartikel entstehen, wenn Kunststoffmüll durch den Einfluss von Sonnenstrahlen, Luft oder Wasser in kleine Einzelteile zerfallen. Schon seit längerem sind die hohen Konzentrationen von Mikroplastikpartikeln in den Ozeanen bekannt mit erheblichen bis sogar tödlichen Auswirkungen auf Meerestiere. Bekannt sind Bilder von Albatros-Kadavern, deren Mägen voller Plastik sind. Auch Berichte über Wale, in deren Verdauungstrakt meterlange Kunststoff-Folien gefunden wurden, gingen durch die internationale Presse. Aber auch in Binnengewässern konnten Mikroplastikpartikel nachgewiesen werden. Bekannt, aber von vielen kaum wahrgenommen ist die Tatsache, dass Mikroplastikpartikel für die Produktion zahlreicher Kosmetikartikel, wie beispielsweise Duschgele sowie Peelings, eingesetzt werden. Diese Mikroplastikpartikel werden in der Regel nicht aus den Abwässern entfernt und gelangen so ungehindert in Seen, Flüsse und Meere. Diese Thematik ist derzeit hochaktuell in der Umweltforschung. Zu dieser hochaktuellen Thematik werden Modellexperimente entwickelt [1,2], die einen Beitrag zu einer besseren Umweltbildung darstellen sollen. Aktuelle Forschungsergebnisse aus den Umweltwissenschaften können so mit Hilfe dieser Experimente dem Bildungssektor für die Aus-, Fort- und Weiterbildung zur Verfügung gestellt werden. Aber auch Lösungen dieser Problematik sind gefragt [2] und werden im Vortrag angesprochen. Die entwickelten Experimente eignen sich, um Aspekte der Chemie, der Umwelttechnik und der Lebenswelt mit Hilfe von Basiskonzepten des Chemieunterrichts anschaulich zu verknüpfen.

Beş milimetreden küçük olan plastik parçacıklar mikroplastik olarak tanımlanırlar. Plastik atıkların; güneş ışınları, hava veya suyun etkisiyle küçük parçalara ayrılmasıyla mikroplastik parçacıklar oluşur. Okyanuslarda uzun zamandır yüksek düzeyde bulunan mikroplastik parçacık derişimlerinin, deniz hayvanları üzerinde önemli ve hatta ölümcül etkileri olduğu bilinmektedir. Örneğin Albatros-Kadavralarında, midelerinin plastikle dolmuş oldukları belirlenmiştir. Balinalarla ilgili raporlarda balinaların sindirim kanallarında metrelerce uzunlukta plastik filmlerin bulunduğu uluslararası basında da yer almıştır. Bilinen, ancak pek çok kişi tarafından fark edilemeyen, mikroplastik parçacıklar, duş jeli ve peeling gibi çok sayıda kozmetik ürünün üretiminde kullanılmaktadır. Bu mikroplastik parçacıklar genellikle atık sulardan arındırılmaz ve böylece göllere, nehirlere ve denizlere engellenmeden karışırlar. Günümüzde, bu konu, çevre araştırmaları alanında oldukça güncel bir konudur. Daha iyi bir çevre eğitimine katkıda bulunması gereken bu son derece güncel konu için [1, 2] model deneyler geliştirilmektedir. Böylece çevre bilimlerinden elde edilen mevcut araştırma sonuçları bu deneylerin yardımıyla eğitim, öğretim ve meslek içi eğitim derslerinde kullanılabilecektir.  Bu soruna yönelik çözümler gerekli olup [2] bildiride bu konuyla ilgili birkaç çözüm önerisi ele alınacaktır. Geliştirilen deneyler; kimya derslerinin, temel kavramları yardımıyla, kimya, çevre teknolojisi ve yaşam dünyası özelliklerinin birbiriyle ilişkilendirilmesidir.

Kaynakça

[1] J. Hachtel, K. Langrock und W. Schmitz, „Mikroplastik im Wasser: Modellexperimente für die Umweltbildung“, Deutsche Gesellschaft für Limnologie (DGL), Erweiterte Zusammenfassungen der Jahrestagung 2014 (Magdeburg), Hardegsen 2015, 164 – 168.

 [2] W. Schmitz, „Mikroplastik in der Umwelt“, Dialog, Bildungsjournal der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, 6. Jahrgang 2019, MINT in einer Kultur der Nachhaltigkeit, im Druck.