İLETİŞİM

BİLİMSEL SEKRETARYA
Dr. Öğretim Üyesi Sinem DİNÇOL ÖZGÜR
Arş. Gör. Fatma Merve MUSTAFAOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Telefon: +90 312 297 67 87 – 297 86 10 – 297 86 74 – 297 67 92
E-posta: info@ukek2019.org

ORGANİZASYON SEKRETARYASI
Bros Group
Esentepe Mah. Sağlam Fikir Sok. Esen Palas Apt. 2/A Blok No 2 D.9 Şişli, İstanbul
Telefon: +90 212 212 296 66 70
Faks: +90 (0)212 296 66 71
E-posta: sekretarya@ukek2019.org