KONU BAŞLIKLARI

6. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi (UKEK) 2-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Kongrenin kapsamını,

– Kimya Eğitiminin Felsefi Temelleri
– Kimya Öğretmen Yeterlikleri
– Kimya  ve Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
– Kimya Eğitiminde Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi Öğretmen Eğitimi
– Kimya Öğretim Uygulamaları; Alan Eğitimi, Öğretme/Öğrenme Stratejileri
– Kimya Ders Kitabı Analizi
– Kimya Öğretiminde Öğretmenlik Uygulamaları,
– Kimya Eğitiminde Eğitim Politikaları, Program Geliştirme ve Değerlendirme
– Kimya Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları
– Kimya Eğitiminde Bilişim ve Öğretim Teknolojileri
– Kimya Eğitimi ve STEM
– Sanal Kimya Laboratuvarı Uygulamaları
– Kimya Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme
– Bilimin Doğası, Bilimsel Okuryazarlık-Farkındalık ve Bilim Tarihi
– Fen Eğitiminde Kimya Kavramlarının Öğretimi
– Çevre Eğitimi konuları oluşturmaktadır.

Sizleri kongremizde görmekten ve üniversitemizde ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Saygılarımızla,

6. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi (UKEK 2019) Düzenleme Kurulu