KURULLAR

ONUR KURULU
Prof. Dr. Ziya SELÇUK, Milli Eğitim Bakanı
Prof. Dr. A. Haluk ÖZEN, Hacettepe Üniversitesi Rektörü
DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Mustafa SAFRAN, MEB Bakan Yardımcısı
Doç. Dr. Adnan BOYACI, MEB Öğr. Yet. ve Gel. Genel Müdürü
Prof. Dr. Bahattin YALÇIN, Türkiye Kimya Derneği Başkanı
Prof. Dr. Ayhan YILMAZ, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Erol ASİLTÜRK, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Ayhan YILMAZ (Başkan), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Muhittin YILMAZ (Başkan Yrd.), MEB Öğr. Yet. ve Gel. Gn. Md. Daire Başkanı
Osman YILDIRIM (MEB Koordinatör), MEB Öğr. Yet. ve Gel. Gn. Md. Şube Müdürü
Prof. Dr. Emine ERDEM, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Gültekin ÇAKMAKCI, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Özge ÖZYALÇIN OSKAY, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Senar TEMEL, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Fatma ALKAN, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Canan ALTUNDAĞ, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Cemil AYDOĞDU, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Şenol ŞEN, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Yalçın YALAKİ, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Sinem DİNÇOL ÖZGÜR, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ümit Işık ERDOĞAN, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Zeki BAYRAM, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Arş. Gör. Fatma Merve MUSTAFAOĞLU, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
BİLİM KURULU
Prof. Dr. Ali Paşa AYAS, Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet GÜRSES, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Alev ÇETİN DOĞAN, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Günay BALIM, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Ali YILDIRIM, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşem Seda YÜCEL, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Bahattin YALÇIN, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Basri ATASOY, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Canan NAKİBOĞLU, Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent CAVAŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Dilek ERDURAN AVCI, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal ŞENOCAK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Esen UZUNTİRYAKİ KONDAKÇI, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Filiz KABAPINAR, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Fitnat KÖSEOĞLU, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Güler EKMEKCİ, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Gökhan DEMİRCİOĞLU, Trabzon Üniversitesi
Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR, İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Hale BAYRAM , Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Haluk ÖZMEN, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal DOYMUŞ, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Mukadder BOYDAK OZAN, Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Musa ÜCE, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Nurtaç CANBOLAT, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer GEBAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Samih BAYRAKÇEKEN, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Salih ATEŞ, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Seçil ERÖKTEN, Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Amasya Üniversitesi
Prof. Dr. Soner YAVUZ, Bülent Ecevit Üniversitesi
Prof. Dr. Suat ÜNAL, Trabzon Üniversitesi
Prof. Dr. Şenol ALPAT, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Tacettin PINARBAŞI, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Yavuz TAŞKESENLİGİL, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Yüksel TUFAN , Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Yezdan BOZ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Abdullah AYDIN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Doç. Dr. Ayla ÇETİN DİNDAR, Bartın Üniversitesi
Doç. Dr. Buket YAKMACI GÜZEL, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Dilek ÇELİKLER, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Ebru KAYA, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Elvan ŞAHİN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Emine ADADAN, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Faik Özgür KARATAŞ, Trabzon Üniversitesi
Doç. Dr. Hakkı KADAYIFÇI, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Halil TÜMAY, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Hüseyin AKKUŞ, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Hülya DEMİRCİOĞLU, Trabzon Üniversitesi
Doç. Dr. Memduh Sami TANER, Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Nalan AKKUZU, Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. NEJLA YÜRÜK, Gazi  Üniversitesi
Doç. Dr. Nusret KAVAK, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ, Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Sevgi AYDIN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Doç. Dr. Sevgi KINGIR, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Suat ÇELİK, Atatürk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Burak FEYZİOĞLU, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÖZTÜRK, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi İlhami CEYHUN, Atatürk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ERGUN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Oya AĞLARCI, Marmara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sevil AKAYGÜN, Boğaziçi Üniversitesi
SEKRETERYA
Dr. Öğr. Üyesi Sinem DİNÇOL ÖZGÜR, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Arş. Gör. Fatma Merve MUSTAFAOĞLU, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi