Poster Sunum Programı

Poster Sunumları

2 Mayıs 2019, Perşembe / Mehmet Akif Salonu Poster Alanı – Saat 13.00 – 14.00

Ref. No Sunum no Ana Konu Başlığı Bildiri Başlığı Sunacak kişi
18 P-001 Çevre Eğitimi Bağlam Temelli Öğretimin Fen Lisesi Öğrencilerinin Çevreyi Kirleten Kimyasallara Yönelik Görüşlerine Etkisi Cüneyt Altan Altay
25 P-002 Çevre Eğitimi Ortaokul Öğrencilerinin Yer Altı Suları Hakkındaki Kavramsal Anlamaları Hatice Işık
56 P-003 Çevre Eğitimi Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Farkındalığı: Bir Durum Çalışması Eda Tatlılıoğlu
120 P-004 Çevre Eğitimi Kimya öğretmen adaylarının çevre okuryazarlığı ve eko-bilimsel düşünme alışkanlığı düzeylerinin karşılaştırılması Haluk Özmen
27 P-005 Fen Eğitiminde Kimya Kavramlarının Öğretimi Ortaokul Öğrencilerinin Atomun Yapısı ve Kimyasal Bağlar üzerine Zihinsel Modelleri Zehra Çalışkan
91 P-006 Kimya Eğitimi ve STEM Kimya Dersini Temel Alan Bir STEM Uygulaması: “GÜVENLİK SEMBOLLERİNİN PROTOTİPİNİN OLUŞTURULMASI” Merve Özbek
54 P-007 Kimya Eğitiminde Eğitim Politikaları, Program Geliştirme ve Değerlendirme Ortaöğretim öğrencilerinin kimya öğretim programları hakkında farkındalıklarının belirlenmesi Ayşe Dilara Çelik
6 P-008 Kimya Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları Öğrencilerin Sıradışı Bir Tepkime Üzerine Bilimsel Muhakemeleri Hakkı Kadayıfçı
138 P-009 Kimya Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları Atık Deney Kimyasallarından Yeni Deney Tasarımları Nurcan Turan Candan
4 P-010 Kimya Öğretim Uygulamaları; alan eğitimi, öğretme/öğrenme stratejileri Mülteci eğitiminde kimya dersi kapsamında eğitsel oyun önerisi Nuray Zan
103 P-011 Kimya Öğretim Uygulamaları; alan eğitimi, öğretme/öğrenme stratejileri Kimya Öğretiminde 3D Modellemenin Öğrenci Başarısına Etkisi Orhan Yılmaz