Tebliğ Sunum Programı

Tebliğ Sunumu-1

2 Mayıs 2019, Perşembe / Derslik-1 – Saat: 14:00 – 15:30
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ebru Kaya
AbsRef Sunum no Ana Konu Başlığı Bildiri Başlığı Sunacak kişi
11 S-001 Bilimin Doğası, Bilimsel Okuryazarlık-Farkındalık ve Bilim Tarihi Kimya Öğretmen Adayları Bilimin Epistemik Özünü Nasıl Algılıyor? Ebru Kaya
37 S-002 Bilimin Doğası, Bilimsel Okuryazarlık-Farkındalık ve Bilim Tarihi Ortaöğretim Öğrencilerinin Kimya Bilgilerinin Günlük Hayatla İlişkilendirme Düzeylerinin Araştırılması: Gazlar Örneği Sevgi Tetik
51 S-003 Bilimin Doğası, Bilimsel Okuryazarlık-Farkındalık ve Bilim Tarihi Fen Derslerindeki Pratik Çalışmalarda Epistemoloji ve Bilimin Doğası Anlayışları: Kimya Öğretimi Örneği Sevinç Nihal Yeşiloğlu
92 S-004 Bilimin Doğası, Bilimsel Okuryazarlık-Farkındalık ve Bilim Tarihi Okuma Becerilerinin Fen Bilimleri Alanında Başarıya Etkisi: Çankırı İli Örneği Nuray Zan
98 S-005 Bilimin Doğası, Bilimsel Okuryazarlık-Farkındalık ve Bilim Tarihi Uzmanlara göre 21. yüzyılda bilimsel okur-yazar bireylerin sahip olması gereken kimya kavramları Suat Çelik
108 S-006 Bilimin Doğası, Bilimsel Okuryazarlık-Farkındalık ve Bilim Tarihi Kimyanın Kendine Has Doğası ve Kimya Eğitiminde Önemi Davut Sarıtaş

Tebliğ Sunumu-2

2 Mayıs 2019, Perşembe / Derslik-2 – Saat: 14:00 – 15:30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. A. Seda Yücel
AbsRef Sunum no Ana Konu Başlığı Bildiri Başlığı Sunacak kişi
5 S-007 Çevre Eğitimi Cam ve Pet İçecek Ambalaj İçin Yaşam Döngüsü Boyutunda Karbon Ayak İzi Karşılaştırılması Betül Mavi
9 S-008 Çevre Eğitimi Ezberi Bozmak Asuman Okka
85 S-011 Çevre Eğitimi Ortaokul Öğrencileri, Fen Bilimleri Öğretmen Adayları Ve Fen Bilimleri Öğretmenleri Örnekleminde Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Hüseyin Ateş
96 S-012 Çevre Eğitimi Lise Öğrencilerinin Ekolojik Ayak İzi Bilgilerinin Ölçülmesi Üzerine Bir Çalışma Güliz Karaarslan Semiz

Tebliğ Sunumu-3

2 Mayıs 2019, Perşembe / Derslik-3 – Saat: 14:00 – 15:30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erdal Şenocak
AbsRef Sunum no Ana Konu Başlığı Bildiri Başlığı Sunacak kişi
21 S-013 Fen Eğitiminde Kimya Kavramlarının Öğretimi Nanobilim/Nanoteknoloji Eğitim Programı Ön Uygulama Verileri Erdal Şenocak
33 S-014 Fen Eğitiminde Kimya Kavramlarının Öğretimi Lise Öğrencilerinin Kimya Bilgilerini Günlük Hayatla İlişkilendirebilme Düzeyleri: Asit-Baz Örneği Zeynep Ağyan
63 S-015 Fen Eğitiminde Kimya Kavramlarının Öğretimi Kimya Öğretmenlerinin ve Kimya Öğretmen Adaylarının Atom Modelleri Konusundaki Kavramsal Anlamaları Hüseyin Akkuş
66 S-016 Fen Eğitiminde Kimya Kavramlarının Öğretimi Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Periyodik Sistem Konusundaki Fen Eğitimi Oryantasyonlarının İncelenmesi Cem Büyükekşi
69 S-018 Fen Eğitiminde Kimya Kavramlarının Öğretimi Kimya Kavramlarının Öğretiminde Makro, Mikro ve Sembolik Boyutların Etkileşimi Üzerine Bir Uygulama Örneği Yilmaz Soysal

Tebliğ Sunumu-4

2 Mayıs 2019, Perşembe / Derslik-4 – Saat: 14:00 – 15:30
Oturum Başkanı: Doç. Dr.  Sevil Akaygün
AbsRef Sunum no Ana Konu Başlığı Bildiri Başlığı Sunacak kişi
12 S-019 Kimya Eğitiminde Bilişim ve Öğretim Teknolojileri Ters yüz sınıf modelinin kimya dersi eğitiminde kullanılması: 11. sınıf kimya dersi örneği Halise Arzu Kırmızıoğlu
102 S-020 Kimya Eğitiminde Bilişim ve Öğretim Teknolojileri Ters Yüz Sınıf Modelinin Stereokimya Kavramlarının Öğrenilmesine ve Bilimsel Modellerle İle İlgili Anlayışlarına Etkisi Tuğçe Erol
118 S-021 Kimya Eğitiminde Bilişim ve Öğretim Teknolojileri Fen Bilgisi Kimya Laboratuvarında Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları: Kimyasal Tepkimeler Türkan Aybike Akarca
128 S-022 Kimya Eğitiminde Bilişim ve Öğretim Teknolojileri Hareketli Model Geliştirmenin Kimya Öğrenimi Üzerine Etkisi: Bohr Atom Modeli Sevgi Nur Yılmaz
130 S-023 Kimya Eğitiminde Bilişim ve Öğretim Teknolojileri Bir Tepkime, İki Animasyon: Birbiriyle Farklılaşan Animasyonların Kimya ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Redoks Tepkimesini Kavramsallaştırma Düzeyleri Üzerine Etkisi Sevil Akaygun
141 S-024 Kimya Eğitiminde Bilişim ve Öğretim Teknolojileri Web Ortamında Engelsiz Dersler Aylin Sari

Tebliğ Sunumu-5

2 Mayıs 2019, Perşembe / Toplantı Salonu – Saat: 14:00 – 15:30
Oturum Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi İlhami Ceyhun
AbsRef Sunum no Ana Konu Başlığı Bildiri Başlığı Sunacak kişi
3 S-025 Kimya Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları Bağlam Temelli Öğretimin Fen Lisesi Öğrencilerinin Labaratuvar Güvenliği Konusundaki Başarılarına Etkisi Cüneyt Altan Altay
8 S-026 Kimya Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları Laboratuvar Kardeşliği Projesi Asuman Okka
23 S-027 Kimya Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları Kimya Öğretmen Adaylarının Ortaöğretim Kimya Dersleri Laboratuvarında Kullanılabilecek Öğretim Strateji ve Yaklaşımlarına Yönelik Görüşleri Ayşe Zeynep Şen
65 S-028 Kimya Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları Argüman Temelli Sorgulayıcı Araştırma Yönteminin Öğretmen Adaylarının Genel Kimya Laboratuvarı Başarılarına ve Endişelerine Etkisi Pınar Seda Çetin
72 S-029 Kimya Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları Deneysel Yöntemlerle FexOy’un Ampirik Formülünün Belirlenmesi İlhami Ceyhun
77 S-030 Kimya Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları V-Diyagramı Kullanılarak Hazırlanmış Genel Kimya Deneylerinin Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Aysun Ceylan

Tebliğ Sunumu-6

2 Mayıs 2019, Perşembe / Derslik 1 – Saat: 15:50 – 16:50
Oturum Başkanı: Doç. Dr.  Aybüke Pabuçcu
AbsRef Sunum no Ana Konu Başlığı Bildiri Başlığı Sunacak kişi
109 S-031 Bilimin Doğası, Bilimsel Okuryazarlık-Farkındalık ve Bilim Tarihi Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilim İnsanlarına Yönelik Genel Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi Şule Şahin
136 S-032 Bilimin Doğası, Bilimsel Okuryazarlık-Farkındalık ve Bilim Tarihi 150. Yılında Periyodik Tablo: Kimya Öğretmen Adaylarının Bilgi ve Görüşleri Sevil Akaygun
139 S-033 Bilimin Doğası, Bilimsel Okuryazarlık-Farkındalık ve Bilim Tarihi Bilimsel Tartışma İle Birleştirilmiş Bilimin Doğası Eğitiminin Lise 10. Sınıf Öğrencilerinin Bilimin Doğası Anlayışlarına Etkisinin Sosyo-Bilimsel Senaryolar Üzerinden Karşılaştırılması İlkay Buket Ataç Özdemir
17 S-088 Kimya Öğretim Uygulamaları; alan eğitimi, öğretme/öğrenme stratejileri Organik Kimya Derslerinde Argümantasyon Uygulamaları Aybüke Pabuçcu

Tebliğ Sunumu-7

2 Mayıs 2019, Perşembe / Derslik 2 – Saat: 15:50 – 16:50
Oturum Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Davut Sarıtaş
AbsRef Sunum no Ana Konu Başlığı Bildiri Başlığı Sunacak kişi
7 S-035 Kimya Eğitimi ve STEM Bilim Uygulamaları Dersinde STEM Alanları Temelinde Bir Öğretim Tasarımı Deneyimi Asuman Okka
35 S-036 Kimya Eğitimi ve STEM Kimya eğitimi doktora tezlerinin incelenmesi Tamer Yildirim
64 S-038 Kimya Eğitimi ve STEM 5E öğretim yöntemine entegre edilmiş ileri STEM uygulaması: patates kızartmasından biyodizele Süleyman Atilla

Tebliğ Sunumu-8

2 Mayıs 2019, Perşembe / Derslik 3 – Saat: 15:50 – 16:50
Oturum Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Zeki Bayram
AbsRef Sunum no Ana Konu Başlığı Bildiri Başlığı Sunacak kişi
48 S-102 Kimya Öğretmen Yeterlikleri Sürdürülebilir Kalkınma: Bir İçerik Analizi Türkan Aybike Akarca
61 S-040 Kimya Eğitiminde Eğitim Politikaları, Program Geliştirme ve Değerlendirme Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tükenmişlik ve KPSS Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Aydın Akdeniz
76 S-041 Kimya Eğitiminde Eğitim Politikaları, Program Geliştirme ve Değerlendirme Lise Kimya Öğretiminde Deneysel Beceriler: Türkiye ve Fransa Karşılaştırması Zeki Bayram
148 S-042 Kimya Eğitiminde Eğitim Politikaları, Program Geliştirme ve Değerlendirme 2007, 2013 ve 2018 Kimya Dersi Öğretim Programları Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre Analizi Mehmet Diyaddin Yaşar

Tebliğ Sunumu-9

3 Mayıs 2019, Cuma / Derslik-1 – Saat: 11:00 – 12:30
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Dilek Çelikler
AbsRef Sunum no Ana Konu Başlığı Bildiri Başlığı Sunacak kişi
59 S-010 Çevre Eğitimi Çevre Eğitimi Dersinde Proje Tabanli Öğrenme Yaklaşimi Kullanilmasi: Durum Çalişmasi Hacı Hasan Yolcu
123 S-044 Çevre Eğitimi Bilimsel Karikatürlerle Verilen Atık ve Geri Dönüşüm Eğitiminin Bilimsel Hikâye Oluşturmadaki Etkisi Nisa Yenikalaycı
131 S-045 Çevre Eğitimi Sürdürülebilir Çevre Eğitiminde Atık Piller: Öğrenci Farkındalığı Oluşturmak Dilek Çelikler
137 S-046 Çevre Eğitimi Sürdürülebilir yaşam için mikroplastik kirlilik hakkında farkındalık düzeyleri belirleme Derya Cemek Sarı
146 S-047 Çevre Eğitimi Kimya Dersi Öğretim Programlarının Öğrencilerde Çevre Bilinci Oluşturmak Açısından İncelenmesi Kübra Koçak

Tebliğ Sunumu-10

3 Mayıs 2019, Cuma / Derslik-2 – Saat: 11:00 – 12:30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Sözbilir
AbsRef Sunum no Ana Konu Başlığı Bildiri Başlığı Sunacak kişi
104 S-049 Fen Eğitiminde Kimya Kavramlarının Öğretimi Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere Dokunsal ve İşitsel Materyallerle Kavram Öğretimi: Isı yalıtımı Mustafa Sözbilir
105 S-050 Fen Eğitiminde Kimya Kavramlarının Öğretimi Kavram haritaları tekniği ile kimyadaki bazı önemli kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak Leyla Özlem Bulut
107 S-051 Fen Eğitiminde Kimya Kavramlarının Öğretimi Tanecikli yapı öğretiminde geç mi kalıyoruz? Yasemin Büyükşahin
113 S-052 Fen Eğitiminde Kimya Kavramlarının Öğretimi European Glossary For Chemical Education and Training (EG4CET) Kimya Eğitimi ve Öğretimi İçin Avrupa Mesleki Terimler Sözlüğü Öznur Saka

Tebliğ Sunumu-11

3 Mayıs 2019, Cuma / Derslik-3 – Saat: 11:00 – 12:30
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emine Adadan
AbsRef Sunum no Ana Konu Başlığı Bildiri Başlığı Sunacak kişi
150 S-053 Kimya Ders Kitabı Analizi Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Fiziksel ve Kimyasal Değişme Konusu Bağlamında Maddenin İç ve Dış Yapısına İlişkin Anlayışları Safiye Aslan
34 S-054 Kimya Ders Kitabı Analizi Kimya Ders Kitabı Ve Etkinliklerinin Güvenli Laboratuvar Uygulamaları Açısından İncelenmesi Fatma Şener
84 S-055 Kimya Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları Fen Laboratuvar Uygulamaları Dersinde Disiplinler Arası Yaklaşım ve Bilimsel Pratikler Deniz Saribas
93 S-056 Kimya Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları AKTİF KARBON – ilkokul ve ortaokul için deneyler Tabea Gromzig
36 S-090 Kimya Öğretim Uygulamaları; alan eğitimi, öğretme/öğrenme stratejileri Kimya Öğretmen Adaylarının Asit-Baz Denge Tepkimesini Görselleştirmeleri: Farklılaşan Animasyonların Etkisi Emine Adadan

Tebliğ Sunumu-12

3 Mayıs 2019, Cuma / Derslik-4 – Saat: 11:00 – 12:30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emine Erdem
AbsRef Sunum no Ana Konu Başlığı Bildiri Başlığı Sunacak kişi
45 S-059 Kimya Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Ortaöğretim 9. Sınıf “Doğa ve Kimya” Ünitesi ile ilgili Başarı Testinin Geliştirilmesi Çalışması Olcay Güneş Yazar
50 S-060 Kimya Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Kimya Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Okuryazarlıkları ve Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Tutumları Belma Atasoy
58 S-061 Kimya Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Takım Çalışmasına Yönelik Üst Düzey Kimya Problemi Geliştirme: Temel Bileşenler Çerçevesi Ece N. Eren Şişman
127 S-063 Kimya Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Kimya öğrenmeye yönelik öz-yeterlik ve başarı hedef yönelimlerinin incelenmesi Gülşah Kahvecioğlu
132 S-064 Kimya Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Fen bilgisi öğretmen adaylarının çözeltiler ile ilgili kavram yanılgılarının üç aşamalı tanılayıcı test kullanılarak belirlenmesi Ebru Köleli

Tebliğ Sunumu-13

3 Mayıs 2019, Cuma / Toplantı Salonu – Saat: 11:00 – 12:30
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fatma Alkan
AbsRef Sunum no Ana Konu Başlığı Bildiri Başlığı Sunacak kişi
2 S-065 Kimya ve Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Bilimden Doğaya, Doğadan Bilime: Problemlere Çözümler Projesinin Öğrencilerin Kimya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi Volkan Bilir
13 S-066 Kimya ve Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Periyodik sistemi duyarak ve dokunarak öğrenmek Arzu Kırmızıoğlu
53 S-067 Kimya ve Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar “Ekzotermik/ Endotermik Tepkime, Bağ Enerjisi ve Hess Yasası” Konularının Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi Medine Sultan Akdemi̇r
55 S-068 Kimya ve Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Kavram Karikatürleriyle Yapılan Öğretimin Öğrencilerin Metalik/Ametalik Özellik, İyonlaşma Enerjisi ve Elektron İlgisi Kavramlarını Öğrenmeleri Üzerine Etkisi Gülşah Karakırık
62 S-069 Kimya ve Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Fen Bilgisi Öğretmen Adayları İçin Mikro ve Nanoteknolojiye Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi Merve Bektaş
68 S-070 Kimya ve Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Fen Konularının Öğretiminde Sergilenen Söylemsel Hamlelerin Nitel Analizi Yilmaz Soysal

Tebliğ Sunumu-14

3 Mayıs 2019, Cuma / Derslik 1 – Saat: 16:00 – 17:00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Özge Özyalçın Oskay
AbsRef Sunum no Ana Konu Başlığı Bildiri Başlığı Sunacak kişi
71 S-071 Kimya Eğitimi ve STEM Teknoloji Destekli Kimya STEM Uygulaması: Dünya Isınıyor Filiz Yücel Yakıcı
82 S-072 Kimya Eğitimi ve STEM Dünyanın Farklı Ülkelerindeki Kimya Programlarının Mühendislik Bileşenleri Yönünden İncelenmesi Betül Ekiz Kıran
90 S-073 Kimya Eğitimi ve STEM Kimya Dersi Temelli STEM Uygulaması: Roket Yapımı Meltem Yiğitsoy
112 S-074 Kimya Eğitimi ve STEM Kimya Öğretmen Adaylarının Mühendislik Tasarım Temelli FeTeMM Uygulamalarına İlişkin Görüşleri Elif Kardeş

Tebliğ Sunumu-15

3 Mayıs 2019, Cuma / Derslik 2 – Saat: 16.00 – 17.00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erol Asiltürk
AbsRef Sunum no Ana Konu Başlığı Bildiri Başlığı Sunacak kişi
149 S-075 Kimya Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemi İle Kimya Öğretmenliği Programlarının Başarı Sıralamasının İncelenmesi Mehmet Yüksel
46 S-076 Kimya Eğitiminin Felsefi Temelleri Simya gibi sözde bilimlerin öğrencilerdeki kavram yanılgılarına sebep olmaları üzerine bir çalışma İlknur Şahin
97 S-077 Kimya Eğitiminin Felsefi Temelleri Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hidrojen Bağı Konusundaki Höristik Akıl Yürütmelerinin İncelenmesi Erol Asiltürk
106 S-078 Kimya Eğitiminin Felsefi Temelleri Kimyada ve Kimya Eğitiminde Sistem Yaklaşımı Halil Tümay

Tebliğ Sunumu-16

3 Mayıs 2019, Cuma / Derslik 3 – Saat: 16:00 – 17:00
Oturum Başkanı: Doç. Dr.  Senar Temel
AbsRef Sunum no Ana Konu Başlığı Bildiri Başlığı Sunacak kişi
124 S-079 Kimya Öğretim Uygulamaları; alan eğitimi, öğretme/öğrenme stratejileri Ortaöğretim öğrencilerinin sosyoekonomik durumları ile epistemolojik inançları, öğrenme yaklaşımları, öğrenme stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi Tuğçe Şimşek
126 S-081 Kimya Öğretim Uygulamaları; alan eğitimi, öğretme/öğrenme stratejileri Farklı Lise Türlerindeki Öğrencilerin Sosyoekonomik Durumları, Öğrenme Stratejileri Ve Başarı-Başarısızlık Yüklemeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Çankırı İli Örneği Gülbin Aktuy
129 S-082 Kimya Öğretim Uygulamaları; alan eğitimi, öğretme/öğrenme stratejileri Özdüzenlemenin öğrencilerin kimyasal denge kavramlarını anlamalarındaki rolü Elif Yılmazoğlu

Tebliğ Sunumu-17

4 Mayıs 2019, Cumartesi / Derslik-1 – Saat: 09:30 – 11:00
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Şenol Şen
AbsRef Sunum no Ana Konu Başlığı Bildiri Başlığı Sunacak kişi
87 S-083 Kimya Öğretim Uygulamaları; alan eğitimi, öğretme/öğrenme stratejileri Üniversite öğrencilerinin periyodik sistem ile ilgili bilişsel yapılarının incelenmesi Lütfiye Varoğlu
94 S-084 Kimya Öğretim Uygulamaları; alan eğitimi, öğretme/öğrenme stratejileri Özel Yetenekli Bireylere Adli Kimya Öğretiminin Yansımaları Ümmüye Nur Tüzün
95 S-085 Kimya Öğretim Uygulamaları; alan eğitimi, öğretme/öğrenme stratejileri Legolarla zenginleştirilmiş işbirlikçi öğrenme yönteminin maddenin yapısı ve özellikleri ünitesindeki başarıya etkisi Aslıhan Boyraz
117 S-086 Kimya Öğretim Uygulamaları; alan eğitimi, öğretme/öğrenme stratejileri Maddenin tanecikli yapısı ve saf maddeler konusunda eğitsel oyun geliştirmenin öğrenci başarılarına etkisi Kübra Nazlı Şen
121 S-087 Kimya Öğretim Uygulamaları; alan eğitimi, öğretme/öğrenme stratejileri Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Öğretim Yönelimleri: Hayal Edilenler X Gerçekler Özgür K.çoban

Tebliğ Sunumu-18

4 Mayıs 2019, Cumartesi / Derslik-2 – Saat: 09:30 – 11:00
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üy. Burak Feyzioğlu
AbsRef Sunum no Ana Konu Başlığı Bildiri Başlığı Sunacak kişi
31 S-089 Kimya Öğretim Uygulamaları; alan eğitimi, öğretme/öğrenme stratejileri Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretim Sürecinin Yönetimine İlişkin Öz- Yeterlik İnançlarının İncelenmesi (Gazi Üniversitesi Örneği) Filiz Çetin
140 S-058 Kimya Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları Mobil Teknoloji Destekli Fen Bilimleri Laboratuar Uygulamaları Hakkında Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi Öznur Karasubaşı
73 S-091 Kimya Öğretim Uygulamaları; alan eğitimi, öğretme/öğrenme stratejileri Kimya Öğretmen Adaylarının Sübstitüe Sikloheksan Konformasyonları Konusundaki Yazılı Argümanlarının Bireysel ve Odak Grup Görüşmeler Işığında İncelenmesi Mustafa Kılıç
78 S-092 Kimya Öğretim Uygulamaları; alan eğitimi, öğretme/öğrenme stratejileri Fen Lisesi Öğrencilerinin Kimya Dersinde Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin Sorgulamaya Dayalı Özyeterlilik ve Başarı Amaç Yönelimleriyle İlişkisi Burak Feyzioğlu
83 S-093 Kimya Öğretim Uygulamaları; alan eğitimi, öğretme/öğrenme stratejileri Kimya Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının “Atom ve Periyodik Sistem Konusunun” Öğretimindeki Uygulamasının Öğrenci Başarıları ve Tutumları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Ersin Özkan

Tebliğ Sunumu-19

4 Mayıs 2019, Cumartesi / Derslik-3 – Saat: 09:30 – 11:00
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Canan Altundağ
AbsRef Sunum no Ana Konu Başlığı Bildiri Başlığı Sunacak kişi
114 S-094 Kimya ve Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Sistem yaklaşımının öğrencilerin atom yarıçapı hakkındaki kavramsallaştırmalarına ve zihinsel modellerine etkisi Ayşegül Tekeli
119 S-095 Kimya ve Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Bağlam Temelli Kimya Eğitiminde Bağlamın Anlamı ve Nitelikleri Rıdvan Elmas
134 S-096 Kimya ve Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Karışımların Ayrıştırılması Konusunda Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Hakkında Ki Görüşleri Aybike Gökçehan Cenk
144 S-097 Kimya ve Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Tahmin-Gözlem-Açıklama (TGA) Tekniğinin 11.Sınıf Öğrencilerinin Gazlar Konusunu Anlamaları ve Kavram Yanılgılarına Etkisi Rabia Özdemir
145 S-098 Kimya ve Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Ortaokul öğrencilerinin yapılandırmacı öğrenme ortamı algıları Osman Nuri Cabur
151 S-099 Kimya ve Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Amgen Teach Etkinliklerinin Öğrencilerin Kimya Tutumlarına Etkisi Selda Yıldırm

Tebliğ Sunumu-20

4 Mayıs 2019, Cumartesi / Derslik-4 – Saat: 09:30 – 11:00
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yalçın Yalaki
AbsRef Sunum no Ana Konu Başlığı Bildiri Başlığı Sunacak kişi
14 S-100 Kimya Öğretmen Yeterlikleri Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Tübitak 4006 Bilim Fuarı Programlarına Yönelik Düşüncelerinin İncelenmesi Nalan Kural
47 S-101 Kimya Öğretmen Yeterlikleri Ortaöğretim öğretmenlerinin kimya derslerinde EBA ders içeriklerinden yararlanma durumlarının değerlendirilmesi Şengül Sarıkaya Gacanoğlu
110 S-043 Çevre Eğitimi Çevresel Sürdürülebilirliğin Yordayıcısı Olarak Ekolojik Zeka Nalan Akkuzu
86 S-103 Kimya Öğretmen Yeterlikleri Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kimya Okuryazarlık Seviyeleri Yalçın Yalaki̇
115 S-104 Kimya Öğretmen Yeterlikleri Fizik, kimya ve biyoloji öğretmenlerinin motivasyonları, iş doyumları ve mesleki tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi Ziya Alper Kaya

Tebliğ Sunumu-21

4 Mayıs 2019, Cumartesi / Derslik-5 – Saat: 09:30 – 11:00
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Abdullah Aydın
AbsRef Sunum no Ana Konu Başlığı Bildiri Başlığı Sunacak kişi
135 S-057 Kimya Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvar Kazalarına Karşı Alan Bilgisi Ve Müdahale Yeterliliğinin İncelenmesi Aybike Gökçehan Cenk
144 S-039 Kimya Eğitiminde Eğitim Politikaları, Program Geliştirme ve Değerlendirme 2018 Yılı Ortaöğretim Fen Lisesi Kimya Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların Yeniden Düzenlenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi Abdullah Aydın
147 S-034 Bilimin Doğası, Bilimsel Okuryazarlık-Farkındalık ve Bilim Tarihi Fin Filozof – Bilge – Politikacı Johan Vilhelm Snellman’ın ‘Bilim Merkezleri Herkes İçin’ Vurgusu Abdullah Aydın
79 S-048 Fen Eğitiminde Kimya Kavramlarının Öğretimi 5. Sınıf öğrencilerinin madde konusunda kavramsal anlama düzeylerinin belirlenmesi Serpil Kara
152 S-105 Kimya Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları Fen Bilgisi Öğretmen Yetiştirme Programı Kimya II Dersi Laboratuvar Uygulamalarına TGA Yönteminin Entegrasyonu Gülseda Eyceyurt Türk